Familieskolen

Familieskolen er et tilbud til børn, der har vanskeligheder i skolen eller børnehaven på grund af adfærds-, trivsels- eller følelsesmæssige udfordringer.

Et forløb på Familieskolen i Gladsaxe kan hjælpe barnet til at trives bedre i sin skole eller børnehave samt i hverdagen generelt. Forløbet kan derfor enten foregå i Skoletilbuddet eller i Børnehavetilbuddet. Læs mere nederst på siden.

Familieskolen i Gladsaxe bygger på flerfamilietanken. Det betyder, at familierne arbejder sammen og deler deres erfaringer og idéer med hinanden. Arbejdet giver familierne mulighed for at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Ligeledes skabes der et netværk med andre familier i lignende situationer.

På Familieskolen arbejder vi ud fra, at vanskelighederne viser sig i barnets adfærd, og at de opstår i mødet med omgivelserne og i relationerne til de mest betydningsfulde voksne omkring barnet. Dermed er I som forældre vigtige ressourcer i forhold til at skabe forandringer i jeres barns trivsel. Derfor deltager I i forløbet på Familieskolen.

Skolen/børnehaven spiller også en vigtig rolle i forandringen. Et forløb på Familieskolen foregår derfor også i tæt samarbejde med lærere og pædagoger. Barnet fortsætter med at gå i sin klasse/institution under forløbet. Derved bevarer barnet tilknytningen til sin normale hverdag. Samtidig er barnets lærere og pædagoger del af det fælles ansvar, der ligger i at skabe bedre trivsel for barnet.

Eksempler på vanskeligheder, der kan arbejdes med på Familieskolen:

  • At du har svært ved at få dit barn i skole eller børnehave
  • At dit barn har vanskeligt ved at gøre som de voksne siger
  • At dit barn er ked af at gå i skole eller børnehave
  • At dit barn føler sig ensom eller mobbet
  • At du som forælder føler dig magtesløs over for de problemer, dit barn har
  • At du som forælder ikke kender og bruger de ressourcer, du har
  • At dit barn ofte kommer i konflikt med sine omgivelser

Vi bruger FIT (Feedback Informed Treatment) som et dialog- og effektmålingsværktøj.

Sådan kan man starte på Familieskolen:

Hvis dit barn går i en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler, privatskoler eller børnehaver, henvender du dig til Familieafdelingen.

Familieskolen er åben alle dage mellem 8.00 og 15.00 og kan kontaktes på tlf.: 39574914 eller familieskolen@gladsaxe.dk

Åbningstid:
Mandag og fredag i tidsrummet 8.30 til 12.00.
Torsdag fra 8.30 - 13.00

Mandag og fredag er det for forældre og børn.

Torsdag er forældredag uden børn

Barnet går stadig i sin normale skole under forløbet, men er på Familieskolen mandag og fredag.

Forløb
Et forløb i Skoletilbuddet varer oftest 6 måneder.
Familierne kommer i Skoletilbuddet to til tre dage om ugen.

I et forløb afholdes der netværksmøder med familien og netværket samt individuelle samtaler.

Efter endt forløb er der opfølgning. Oftest drejer dette sig om to møder mellem familien, hjemskolen og PPR (Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning).

Se en oversigt på forløbet.

Sådan arbejder vi
Hvert barn i Skoletilbuddet arbejder med op til 5 mål ad gangen.

Målene kan både handle om skolen, fritiden og hjemmet.

Målene bliver formuleret i et samarbejde mellem skole, rådgiver, familie og skoletilbuddet. Forældrene og hjemskolen vurderer i fællesskab, hvordan det går med målene.

Den gode historiebog: Hvert barn får en bog med de mål, som barnet og familien skal øve sig på. I bogen må der KUN stå de gode fortællinger.

Når familien er på Familieskolen, skriver familien samt de andre familier de ting, de får øje på, der virker, ned i bogen.

Når barnet er i sin skole/institution, skriver lærerne og pædagogerne i bogen.

Dagen starter kl. 8.30 med mål og aftaler for dagen. Kl. 12.00 slutter dagen.

Skolearbejdet tager udgangspunkt i det enkelte barns faglige niveau. Det betyder, at barnet arbejder i bøger/materialer, som barnet bringer med fra sin hjemklasse.

Aktiviteterne er oftest fælles, så der er mulighed for, at familierne hjælper hinanden på tværs. Aktiviteterne kan være lege, opgaver, ture m.m., hvor børnene og forældrene sammen øver sig på de mål, de arbejder med.

Skolebesøg
Mens familien går i Skoletilbuddet, besøger vi barnets klasse og fortæller om forløbet. Barnets klasse kan også komme på besøg i Skoletilbuddet.

Familiestuen er et flerfamilietilbud til børnehavebørn og deres forældre.

Åbningstid:
Onsdag 8.30 – 11.00
Torsdag fra 8.30 – 11.00 

Mandag er for forældre og børn.

Torsdag er forældredag uden børn

Barnet går stadig i sin normale dagtilbud under forløbet, men er i Familiestuen mandag.

Forløb
Et forløb i Familiestuen varer oftest 6 måneder.

I et forløb bliver der afholdt netværksmøder med familien og netværket samt individuelle samtaler.

Efter endt forløb er der opfølgning. Oftest drejer dette sig om to møder mellem familien, dagtilbud og PPR (Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning).

Sådan arbejder vi
Hver familie i Familiestuen arbejder med sine egne mål, som kan handle om både vanskeligheder i dagtilbuddet og i hjemmet.

Målene bliver formuleret i et samarbejde mellem forældre, dagtilbud og rådgiver.

Forældrene og dagtilbuddet vurderer i fællesskab, hvordan det går med målene.

I Familiestuen arbejder vi sammen om at skabe positive forandringer. Familierne arbejder sammen med de andre familier, alene og sammen med familiekonsulenterne. Gennem aktiviteter, leg, målsætning og refleksioner skaber vi sammen en grobund, hvor forandringerne kan blomstre.

Dagen starter kl. 8.30 og slutter kl. 11.30.

Arbejdet i Familiestuen tager udgangspunkt i det enkelte barns mål.

Mens familien går i Familiestuen, besøger familiekonsulenterne barnets dagtilbud. Pædagogerne i dagtilbuddet tager del i det fælles ansvar, der ligger i at skabe bedre trivsel for barnet.

Kontakt

Familieskolen

Gammelmosevej 51F
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 39 57 49 14
familieskolen@gladsaxe.dk

Familiebehandling