Villaen

Dagtilbud til gravide og familier med spædbørn

Villaen henvender sig til dig, der er gravid, eller til jer, som er nybagte forældre, og hvor I selv eller andre, der kender jer, oplever en risiko for, at der kan opstå vanskeligheder i jeres familie.

Vanskelighederne kan for eksempel skyldes:

  • En i familien har oplevet at blive mobbet
  • En i familien har haft det svært i skolen
  • En i familien har et vanskeligt forhold til sin egen familie
  • En i familien har en diagnose
  • En i familien oplever angst
  • En i familien er vokset op i en familie med misbrug
  • En i familien er i misbrugsbehandling

Alle mennesker har de bedste ønsker for deres børn. Hvis du har oplevet mange svigt i dit liv, er det vores erfaring, at du i dit barns første leveår kan have brug for hjælp og støtte til at give dit barn den bedste start på livet.

Villaen tilbyder hjælp og støtte, også kaldet familiebehandling. I fællesskab med jer og jeres socialrådgiver laves en plan for udviklingen i jeres familie. Kontakten med Villaen kan foregå både i hjemmet og i Villaen.
Under et forløb i Villaen vil I kunne tilbydes gruppeforløb, parsamtaler og individuelle samtaler.

Villaen arbejder tæt sammen med din/ jeres jordemoder, socialrådgiver fra Familieafdelingen, daginstitutioner og dagplejer.

Vi bruger FIT (Feedback Informed Treatment) som er et dialog- og effektmålingsværktøj.

Et forløb i Villaen henvises af en socialrådgiver i Familieafdelingen.

Villaen ligger på Taxvej 23, 2880 Bagsværd.

Kontakt

Villaen

Taxvej 23
2880 Bagsværd
Telefon: 39 57 49 07

Familiebehandling