Tosprogethed

Et barn anses i Gladsaxe Kommune som tosproget, når det har et andet modersmål end dansk.

Du skal som forældre til et tosproget barn tage imod obligatorisk sprogvurdering og eventuel sprogstimulering af dit barn.

Hvorfor obligatorisk sprogvurdering og sprogstimulering?
Alle tosprogede børn i Gladsaxe Kommune skal sprogvurderes, når barnet fylder 3 år, hvis nødvendigt 4-5 år og inden skolestart. I Gladsaxe Kommune er det en tale- og hørelærer, der står for sprogvurderingen.

Det er vigtigt hvordan dit barn bruger sproget, og hvordan det indgår i samspil med andre. Det vil sige, at ikke kun det talte sprog men også kropssproget har betydning.

Formålet med sprogvurderingerne er, at hjælpe tosprogede børn til at klare skolestarten uden sproglige problemer.

Kontakt

Tale-hørelærerne

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
ppr@gladsaxe.dk

Tale- og hørevanskeligheder