Sprogstimulering

I institutioner med mange tosprogede børn er det muligt at få besøg af en sprogvejleder fra tosprogscenteret. En sprogvejleder har et særligt kendskab til tosprogede og har materialer og ideèr til sprogstimulering.

Sprogstimuleringen er målrettede pædagogiske aktiviteter ud over dagtilbuddet almindelige tilbud. Målet er at fremme tilegnelsen af dansk.

Det er tale- og hørelærerens opgave at støtte pædagogerne i den sprogpædagogiske indsats, indtil dit barn begynder i skolen.

Du kan læse mere om Obligatorisk sprogstimulering på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Tale-hørelærerne

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
ppr@gladsaxe.dk

Tosprogethed