Samarbejdet med PPR-psykologerne

Alle skoler i Gladsaxe Kommune har en psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) fast tilknyttet.

Psykologen er til stede på skolen minimum en dag om ugen, og kan kontaktes direkte eller gennem klasselærer, kompetencecenter, specialteam eller skolens ledelse.

Psykologens kerneopgave

Psykologernes kerneopgave er at medvirke til at skabe positiv udvikling, herunder bedre trivsel og mere læring, for børn og unge i Gladsaxe kommune. Psykologerne har særlig viden om børn og unge, der i perioder eller kontinuerligt har brug for særlig opmærksomhed og bruger denne viden i arbejdet med at støtte og kvalificere læreres og pædagogers daglige arbejde, bl.a. gennem handleplaner. Fokus vil ofte være på hele læringsmiljøet og samarbejdet mellem skole og forældre.

Det er ikke nødvendigt at lave indstilling til PPR for at tale med psykologen, da psykologen kan arbejde både ’med og uden’ CPR-nummer.

Forebyggende konsulentarbejde

Psykologen kan arbejde forebyggende på konsulentbasis ved at:

  • assistere ved udarbejdelse, implementering og evaluering af handleplaner
  • supervisere teams, lærere, pædagoger og vejledere
  • rådgive og vejlede professionelt personale, forældre og børn og unge, for eksempel gennem åben rådgivning
  • yde sparring til ledelse, kompetencecentre og lignende
  • levere oplæg på skolens pædagogiske rådsmøder eller andet 
  • deltage i svære samtaler, bekymringsmøder, netværksmøder, klassekonferencer 
  • deltage i udvikling af PALS, LP og Motivation og Mestring 
  • deltage i udvikling af andre inklusionstiltag
  • sikre kontinuitet og ’helikopterperspektiv’ i komplekse sager

Direkte arbejde med børn og unge

Psykologen kan i særlige tilfælde arbejde direkte med et barn eller ung. I så fald udarbejdes der et notat med mulighed for aktindsigt. Forældre vil altid være inddraget.

Der kan være tale om enkeltsamtaler eller kortere forløb, hvor samarbejdet med lærere, pædagoger, forældre og barn, samt andre faggrupper oftest vil være udbygget. Der kan desuden oprettes børnegrupper med fokus på særlige problematikker.

Psykologisk undersøgelse

Når der har været arbejdet konkret med en problematik eller en sag, ofte igennem flere perioder, kan der være behov for en psykologisk undersøgelse for at kvalificere det videre arbejde.

Det er formelt skolelederen, der i samråd med forældre indstiller til en pædagogisk psykologisk vurdering.

Skole og forældre deltager altid i denne fase. For at understøtte kontinuiteten følger skolens tilknyttede psykolog sagen, så længe det er relevant.

Hjælp til professionelle