Baggrund

Inklusionstankerne trækker tråde tilbage til Salamanca-erklæringen fra 1994, som er en international erklæring om alle børns ret til uddannelse.

Erklæringen slår fast, at alle børn og unge – også børn og unge med særlige behov – skal have adgang til almene skoler, og at de almene skoler skal kunne imødekomme deres behov ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns eller den enkelte unges forudsætninger.

 

Det betyder, at alle mennesker skal kunne deltage i samfundets fællesskaber på lige fod med andre.

Det betyder, at alle mennesker skal kunne deltage i samfundets fællesskaber på lige fod med andre. En funktionsnedsættelse eller særlige behov for støtte ses ikke som et problem hos den enkelte, men som menneskelige livsvilkår, som samfundet skal indrettes efter.

Salamanca-erklæringen har haft stor betydning for arbejdet med inklusion i mange lande, både i dagtilbud og i skoler. Det gælder også i Danmark, som gennem de seneste 20 år har arbejdet hen i mod mere og mere inkluderende dagtilbud og skoler. Målet er, at færre børn og unge udskilles i specialtilbud.

Inklusion