Dagtilbud og inklusion

En tryg, alsidig og udviklende opvækst er en ledetråd i Gladsaxe Kommune. Dagtilbuddene bidrager med respekt og omsorg for det enkelte barn og for barnet i fællesskabet.

I Gladsaxe Kommune arbejder vi med en fælles faglig ramme for alle dagtilbud. Vi benytter en didaktisk anvendt pædagogik (DAP) ud fra et fælles barne- og læringssyn.

Medfødt parathed

Vores syn på børn og børns læring tager udgangspunkt i en forståelse af barnet som værende aktivt lærende. Barnet forstås som socialt kompetent med en medfødt parathed til at indgå i sociale sammenhænge og til at kommunikere med sine omgivelser og reagere på det, der sker i dets omgivelser.

Barnet tilegner sig viden, færdigheder og erfaringer gennem aktiv handling og medvirker dermed aktivt til at udvikle sin egen personlighed og viden.
Pædagogerne har øje for barnets ressourcer og ser og hører det, barnet viser, siger eller gør.

Miljø fremmer trivsel

Dermed skaber vi et dagtilbudsliv, hvor alle børn har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Det pædagogiske arbejde og samværet med børnene bygger på ligeværd og demokrati. Dagtilbuddene er for alle børn. Børnene tilbydes differentierede, varierede og fleksible tilbud, og alle børn rummes i inkluderende fællesskaber.
 

Inklusion