Helhed og sammenhæng

Helhed og sammenhæng i børns liv - i overgangen fra dagtilbud til skole

Gladsaxe Byråd har besluttet, at alle børn i Gladsaxe Kommunes dagtilbud, skal sikres et fælles grundlag for overgangen fra dagtilbud til skole, uafhængigt af valg af skole.
Dette betyder, at der skal være en pædagogisk kontinuitet fra dagtilbud til skole og at tilrettelæggelsen skal foregå, så børnene oplever en reel sammenhæng.
Et sådan forløb består af fire elementer:

  • En samarbejdssamtale, som beskriver distriktssamarbejdet

  • Et udviklingsskema, som indeholder pædagogers og forældres samlede vurdering af barnets potentialer.

  • En kuffert – en 'Her er jeg'-kuffert, som indeholder barnets tegning af familien, barnets kompetenceportræt, et målebånd, der anvendes til at synliggøre vækst og udvikling, samt en illustration af barnets forestillinger og tanker om skolen.

  • En skattekiste - en 'Her er vi'-skattekiste, som indeholder det gruppen har arbejdet med året inden skolestart. Endvidere indeholder skattekisten et gruppebillede af gruppen, tre udvalgte sange og lege, samt det sidste projektarbejde, der er arbejdet med i gruppen.

Disse elementer indgår i de pædagogiske aktiviteter og skal hjælpe og støtte barnet i overgangen fra dagtilbud til skole.
På hvilken måde de forskellige dagtilbud og skoler arbejder lokalt i forbindelse med aktiviteterne i pædagogisk kontinuitet, kan du læse mere om på skolernes og børnehusenes hjemmesider.

Du kan herudover læse mere i forældrepjecen Helhed og sammenhæng i børns liv -i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole.

Tilflyttere, som ikke har deltaget i pædagogisk kontinuitet i et dagtilbud, kan hente yderligere vejledning og information. Her gives der idéer til materialer, som barnet kan medbringe til sin kuffert, der udleveres, når barnet kommer i skole.

Dagtilbud og inklusion