Tilbud og forløb

Her på siden finder du listen over de forskellige muligheder kommunen har for at hjælpe dagtilbud med inklusion.

Støttekorpset

Støttekorpset har en central rolle i forhold til arbejdet med inkluderende fællesskaber i børnehuse og selvejende institutioner. Til denne opgave er der, ud over støttepædagogfunktionen, løbende udviklet nye tilbud.

Støttepædagogfunktionen

Støttepædagogerne har fokus på relationer, inkluderende processer og fællesskaber og tilrettelægger i samarbejde med personalet aktiviteter og processer, der understøtter børns forskellige behov.

Læs også om BørnekursusFlerfamilietilbud, Sparringsforløb og Overgangstilbud.


.

Dagtilbud og inklusion