Børnekursus

Støttepædagoger tilbyder børnekursus til grupper af 6-10 børn, hvor pædagogerne har brug for hjælp til nye handlemuligheder i deres pædagogiske arbejde. Støttepædagogerne tilrettelægger gruppeforløb f.eks. i forhold til inkludering af børn i en gruppe, mobbeproblematik, drengepædagogik, stille piger, opbygning af fællesskaber, konflikthåndtering, legetræning, rumme hinandens forskelligheder med mere.

Kurset afholdes en gang om ugen i 3-4 timer i ca. 6 uger.

Den gode samling

I samlingen lægger vi vægt på afveksling, skifter mellem stillesiddende aktiviteter og fysisk udfoldelse. Vi laver samarbejdslege, regellege, huskelege, opmærksomhedslege, taktile lege m.m. Ved at vælge aktiviteter hvor forskellige kompetencer er i spil har alle børn en chance for at være med.
Vi arbejder med modtagelsen af børnene og placeringen under samlingen. Hvert barn har en siddepude med et billede på. Når børnene kommer ind til samlingen, trækker de et kort med et billede og skal så sidde på puden med det tilsvarende billede. Det er kortene der bestemmer hvor man sidder.

Struktur/rammer og genkendelighed

Vi arbejder med faste rammer og genkendelighed ved at Børnekurset starter og slutter på samme måde hver gang og indeholder de samme elementer som f.eks. boardmaker-kort, lille kuffert med dagens aktiviteter og en ”mascot” som altid er med og hilser på børnene og snakker lidt om følelser.
Børnene får mulighed for at høre om hinandens følelser og at alle følelser er ok. De børn som har brug for at kunne overskue dagen, kan følge med på boardmakerkortene (visuelt).

Fælles oplevelser og aktiviteter

For at styrke fællesskabet i gruppen beder vi børnene og pædagogen finde et fælles navn til gruppen. Ud fra navnet laver vi et fællesmaleri eller lignende, og sætter billeder af børnene på. Alle kan bidrage til det fælles.Vi tager gerne på tur ud af huset til skov eller by.
Her brydes de sædvanlige rammer og positioner mellem børnene op og de får en fælles oplevelse, som kan refereres til senere.

Overgange

Vi arbejder med overgangene fra den ene aktivitet til den næste. For at tage hånd om alle børn er der en vigtig opgave for de voksne i at styre overgangene, så alle ved hvad de skal og ingen bliver kastet ud i kaos og usikkerhed.
Eksempel: Samlingen er slut og børnene skal over til bordene og tegne. Der er to borde. Udfra et kendskab til børnene, fordeler den voksne børnene ved bordene, så der er en god mulighed for at det bliver en succesoplevelse for alle.

Sparring med samarbejdspartner, rollemodeller

Efter endt forløb med børnene mødes pædagogen med os til en samtale om dagens oplevelser. Sammen kigger vi på hvad der skete i børnegruppen og hvad der kunne være forklaringen. Her taler vi om hvordan alle børn kan deltage og bidrage til fællesskabet, og hvordan de rammer og aktiviteter vi præsenterer børnene for er med til at fremme/hæmme inklusionen.
Vi sætter os selv i spil imens pædagogen iagttager vores aktiviteter med børnene, vi agerer rollemodeller.

Et eksempel 

En dreng i en urolig drengegruppe sidder og klør sig voldsomt på benene. Vi skal lave en rundkreds hvor alle skal holde hinanden i hånden og sende ”strømmen rundt”. Drengen vil ikke holde i hånd, han skal klø sig. Efter at pædagogen har forsøgt at appellere til drengen om at deltage, ellers kan vi jo ikke få strømmen rundt, nægter drengen stadig. Det klør, han kan ikke holde i hånd. Nu siger pædagogen: Jeg kan godt se at det klør rigtig meget, men kan vi så ikke sige at når strømmen kommer over til dig, så lader du være med at klø og sender strømmen videre. Så kan du klø igen bagefter. Den accepterede drengen.

Tilbud og forløb