Flerfamilietilbud

Flerfamilietilbuddet henvender sig til familier med børn i børnehavealderen, der har behov for hjælp og støtte til at skabe nye handlemuligheder i samværet med deres børn. I Flerfamilietilbuddet kan 3-6 familier sammen deltage i et forløb på 10 gange. Forældre og børn er sammen 3 timer en eftermiddag om ugen, hvor der kan arbejdes med konflikthåndtering, samværsvanskeligheder, relationer, opdragelsesproblemer, erfaringsudveksling med mere.

Tilbud og forløb