Overgangstilbud

Der er etableret to overgangstilbud.

  1. Der er mulighed for, at støttepædagogen kan følge med fra dagtilbud til SFO og hjælpe med overgangen til SFO.

  2. Såfremt et børnehus eller en selvejende institution får anerkendt behov for en støttepædagog, og der ikke umiddelbart kan anvises en, vil der i overgangen være mulighed for at få hjælp af Støttekorpset. Hjælpen kan være af både konsultativ karakter, men også praktisk pædagogisk arbejde i forhold til en handleplan.

Tilbud og forløb