Forældremøde og inklusion

Hvordan kan forældrene understøtte inklusionsindsatsen i daginstitutionen? I Månehuset var inklusion på dagsordenen på et forældremøde. I følgende interview med Gitte Pedersen, leder af Månehuset, kan du høre, hvordan forældremødet blev tilrettelagt og hendes refleksioner over mødet.

På forældremødet blev der taget udgangspunkt i tre overordnede spørgsmål:

 • Hvordan kan du støtte dit barn i forhold til Månehusets inklusionsindsats?
 • Hvorfor skal børnegruppen og dermed fællesskabet rette sig ind efter et barn i vanskeligheder?
 • Hvad ville du forvente af personalet, forældre og andre børn, hvis du havde et barn i vanskeligheder?

Spørgsmålene gav anledning til drøftelse og refleksion i forældregruppen. Der blev bl.a. talt om:

 • Vigtigheden af at tænke og agere inkluderende hjemme og at omtale børn, personale, forældre på en respektfuld måde overfor barnet.
 • At støtte op om det arbejde, der foregår i Månehuset ved bl.a. at italesætte det hjemme og derved vise barnet forældrenes accept og støtte.
 • Vigtigheden af at inklusion italesættes i forældregruppen, så alle er på forkant og ved, hvordan situationer tackles. Det var gruppens holdning at inklusion er et fælles ansvar.
 • Hvorvidt det egentlige inklusionsarbejde ligger i børnegrupperne eller i forældregruppen?
 • Hvor vigtigt det er at huske, at inklusion ikke kun handler om diagnoser, men om helt ”almindelige” børn, som har brug for en ekstra omsorg på den ene eller anden måde.
 • At inklusion også kan handle om at vælge legeaftaler mellem børnene, som ikke lige ligger naturligt for. At det er et forældreansvar, at have fokus på dette.
 • At flere forældre havde et ønske om et bedre samarbejde forældrene imellem. At der blev talt mere sammen i forældregruppen (måske især dem, som man ikke plejede at tale med), hvis der f.eks. var børn, som havde det svært med hinanden.
 • Vigtigtheden af at lytte og tale med sit barn om, hvad der sker i hverdagen i Månehuset samt tage dialogen med personalet omkring, hvad barnet fortæller - både de sjove og de mindre sjove episoder.
   

Hjælp til forældre