Gode råd om inklusion

Som forældre kan I hjælpe med til at skabe et inkluderende miljø, både for jeres eget barn og for de andre børn. For eksempel kan I:

  • Opfordre jeres børn til at invitere andre end de faste venner med i en leg

  • Sørge for også at lave legeaftaler med sårbare børn, også dem jeres børn normalt ikke leger med

  • Bakke op om legegrupper og madgrupper og gerne selv tage initiativ til at etablere dem

  • Bakke op om og gerne tage initiativ til forældrestyrede aktiviteter som for eksempel fællesspisning eller udflugter, der understøtter det sociale liv i jeres barns klasse eller institution. Det samme gælder i forhold til de aktiviteter og arrangementer, som foregår i skolens eller institutionens regi, hvor jeres positive involvering er afgørende for et godt fællesskab

  • Tag det alvorligt, når jeres barn har en konflikt med andre børn ved først at være nysgerrig på, hvad konflikten handler om, og bagefter sammen med jeres barn finde en god måde at løse problemet

  • Vær åben omkring jeres barns eventuelle udfordringer, diagnoser og andet. Det kan hjælpe med til at afmystificere og vil hjælpe i forhold til at inkludere alle børn. Når noget er tys-tys, vil konsekvensen oftest være eksklusion. Åbenhed er for det meste lig med inklusion. Tal eventuel med jeres barns lærer, om hvordan I bedst griber det an  

  • Lære jeres børn om hensyn og tolerance og om at se en sag fra to sider

  • Huske på, at lige meget hvor umulige, I synes, andres børn er, så higer alle børn efter omsorg og kærlighed og har brug for at være en del af fællesskabet

Hjælp til forældre