Kontaktforældre og inklusion

Kontaktforældre skal fungere som ambassadører for inklusion, for eksempel ved at

  • Værne om forældrefællesskabet.
    Kontaktforældre kan understøtte udviklingen af et tæt og forpligtende forældrefælles-skab, ved at være opsøgende og ’insisterende’ overfor forældre, som ikke er så synlige i forældrefællesskabet. Samtidigt er det vigtigt, at der er respekt for den enkeltes beslutning og at man ikke optræder dømmende, men at der også i forældrefælles-skabet er plads til mangfoldighed og forskelligheder.

  • Være primusmotor for fælles arrangementer.
    Forældrefællesskabet styrkes bl.a. ved fælles arrangementer. Kontaktforældre har en særlig rolle ift. at tage initiativ til, og skabe rum for et fælles liv for klassens børn og voksne.

  • Samarbejde med skolebestyrelsen om fokus på inklusion.
    Kontaktforældrene samarbejder med skolebestyrelsen om at fastholde inklusions-ambitionen og er aktive i forhold til inklusionsfremmende tiltag/aktiviteter.

Hjælp til forældre