Skolebestyrelsen og inklusion

Inklusionsbestræbelser skal understøttes på alle niveauer for at lykkes og alle forældre er uundværlige i disse bestræbelser. Derfor er det vigtigt, at skolebestyrelsen er klar til at drøfte, bakke op om og indimellem selv tage initiativ til inkluderende indsatser i forhold til skolens forældregruppe. Det er ikke skolebestyrelsen, som skal løse konkrete inklusionsudfordringer, men skolebestyrelsen skal støtte arbejdet med at gøre alle forældre til aktive inklusionsressourcer. De har en særlig opgave i at samarbejde med kontaktforældrene om at nå helt ud i de enkelte klassers forældrefællesskaber og få sat inklusion på dagsordenen på en positiv og konstruktiv måde.

Skolebestyrelsen skal fungere som ambassadører for inklusion, for eksempel ved at

  • Deltage i forældremøder i de enkelte klasser.
    Det har en særlig vægt og betydning, at skolebestyrelsesmedlemmer fortæller om inklusion og giver gode idéer til, hvad klassens forældre i hverdagen kan gøre for at understøtte skolens inklusionsbestræbelser.

  • Samarbejde med kontaktforældre.
    Det er vigtigt at skolebestyrelsen helt fra skolestart indgår i tæt dialog med kontakt-forældrene om de muligheder de har for at støtte op om inklusion. 

  • Skabe åbenhed omkring inklusion og børns særlige behov.
    Åbenhed omkring børns udfordringer og særlige behov skaber større forståelse og accept blandt de involverede børn og forældre, og derved skabes fundamentet for inklusion af alle børn.

Hjælp til forældre