De fire platforme

Mulighederne for at få hjælp til opgaver med inklusion er centreret omkring de fire platforme, som også er beskrevet i kommunens sammenhængende børnepolitik.

Her på siden kan du finde ud af, hvordan og hvor du kan henvende dig for at få hjælp eller sparring til en udfordrende opgave.

På platform 1: Det almene område

Her er der tale om tiltag, som dagtilbud og skoler kan iværksætte inden for egne rammer, for eksempel kollegial sparring, teamsamarbejde, vejledning både i forhold til inklusion og faglige fag. Herudover er der i alle dagtilbud og på alle skoler en række initiativer, der på forskellig vis giver børn mulighed for en ”time-out”.

På dagtilbudsområdet er der også på hver institution pædagoger med særlig viden inden for forskellige områder, der kan støtte deres kolleger.

Platform 2: Det forebyggende område

Her ligger en væsentlig del af Familieafdelingens og PPR’s opgaver. Der drejer sig om psykologer, tale-hørelærere, sundhedsplejersker, socialrådgivere, støttepædagoger og de forebyggende tilbud, der ligger på Gladsaxe Kommunes Familie- og Ungecenteret og på Familieskolen.

Ressourceteamets ydelser ligger også på denne platform. En del af ydelserne er en væsentlig del af det almene tilbud, da de alene understøtter dette område.

Platform 3: Det foregribende område

Alle ydelser på denne platform er visiteret af enten Familieafdelingen eller PPR, for eksempel Familieskolen, visiterede ydelser på Gladsaxe Kommunes Familie- og Ungecenter, gruppeordning på en folkeskole, specialundervisning udover 12 lektioner, special-dagtilbud og gruppeordning i fritid.

Platform 4: Det indgribende område

Her er der er tale om tilbud til den lille gruppe af børn, der enten skal have et tilbud i dagbehandling, på specialskoler, i specialbørnehaver eller skal anbringes uden for hjemmet. Der er tale om ydelser, der kun kan visiteres til på baggrund af enten en psykologisk eller en socialfaglig undersøgelse. 

Hjælp til professionelle