Generel guide

Dette er en generel guide om en række opmærksomheder og overvejelser man kan gøre sig som lærer eller pædagog når der skal foregå et skift for et barn eller en ung med behov for en supplerende differentieret praksis.

Hvad kan man gøre?

Det er vigtigt og kan være en stor hjælp for alle parter at der i fællesskab mellem skole/institution og hjemmet udarbejdes en mindre handleplan for skiftet eller overgangen. Erfaringer viser at det er særlig vigtigt med denne forældreinddragelse.
Handleplanen kan indeholde følgende punkter:

 • Hvordan skal barnet eller den unge forberedes på skiftet? Hvilke dialoger skal foregå, hvem skal føre dem og hvornår?
 • Hvem skal informeres om skiftet og i hvilken rækkefølge bør andre inddrages?
 • Hvad er institutionens eller skolens ansvar?
 • Hvad er forældrenes ansvar?
 • Hvad er barnets eller den unges ansvar?
 • Hvordan følger vi op på skiftet eller overgangen?
 • I mange tilfælde kan det være vigtigt at handleplanen både inkluderer skole- og fritidsdel

Hvem kan inddrages?

I nogle tilfælde kan det give god mening at inddrage andre parter ved skiftet. Her tænkes bl.a. på:

 • Socialrådgiver
 • Psykolog
 • Støttepædagog
 • Sundhedsplejerske
 • Ressourceteam

I tvivlstilfælde kan det være en god idé at vende sagen med en af parterne og eventuelt inddrage skolens eller institutionens ledelse i beslutningen.

Hvad kan man ellers overveje?

 • Besøg hos modtagende institution eller skole
 • Inddragelse af nye gruppe- eller klassekammerater
 • Udpege en ”mentorkammerat/den gode ven” for barnet – aftale mentorens/den gode vens opgave og tidsramme
 • Udlevering af visuelt materiale, for eksempel fællesfoto af nye kammerater, lokale, skole og så videre.  

Overgange i børns liv