Når børn flytter mellem institutioner eller skoler

I Gladsaxe Kommune er der et samarbejde mellem dagtilbud og skolen, når et barn skal begynde i SFO og skole. Forløbet består af fire elementer som involverer børn, forældre og fagpersoner i dagtilbud og skolen:

  1. En samarbejdsaftale mellem dagtilbud og skolen, som beskriver samarbejdet ved skolestart
  2. Et udviklingsskema som indeholder en vurdering af barnets potentialer og kompetencer. Udviklingsskemaet udarbejdes i samarbejde mellem forældrene og personalet i dagtilbuddet
  3. En kuffert som indeholder barnets beskrivelse af sig selv i form af tegninger mm. Kufferten medbringes første dag i SFO og skole. Kufferten er med til at støtte barnet i de nye sammenhæng
  4. En skattekiste med fælles ting eksempelvis gruppebillede, fælles sange, fælles tegninger, malerier eller andet fra hele børnegruppen i dagtilbuddet. Skattekistens gods anvendes i SFO og børnehaveklassen, når barnet begynder i skole.

Overgange i børns liv