Når børn skifter trin eller gruppe

I løbet af et barns institutions- og skoleliv vil det opleve en lang række skift og overgange. Her sætter vi fokus på nogle af de interne skift der kan opleves. Det er igen helt overordnet vigtigt med både en tæt og kontinuerlig dialog med forældrene og mellem de professionelle. Vi har på skoler og institutioner mange erfaringer med, hvor udfordrende ganske enkle skift kan være for børn med særlige behov. Hvad der for nogle børn og forældre kan opleves som naturligt og let, kan for andre opleves som udfordrende og frustrerende.

Overgange i børns liv