Hvad betyder inklusion?

Inklusion betyder egentlig ”at omfatte” eller ”at medregne”, men inklusion af børn og unge i dagtilbud og skole handler om mere end, at de blot skal være til stede i et fællesskab.

Inklusion handler om at værdsætte hinanden for dem, vi er, og det vi kan, netop på grund af – og ikke på trods af – vores forskelligheder. Derfor vedrører inklusion alle børn og unge, ikke kun dem med særlige behov.

Inklusion handler således om, at børn og unge skal opleve sig som aktive og værdsatte deltagere i sociale og faglige fællesskaber. Det betyder, at flere børn og unge – uanset deres særlige og forskellige behov – skal have mulighed for at deltage, udvikle sig og lære sig noget i de fællesskaber, som dagtilbud, skoler, SFO´er og klubber tilbyder.

Det kræver, at de professionelle omkring vores børn og unge arbejder med et to-delt perspektiv, hvor de både støtter og udvikler de enkelte børn og unges evner til at indgå i fællesskaber og støtter og udvikler fællesskabernes evne til at inkludere alle.

Mangfoldigheden gøres værdifuld

Når man arbejder inkluderende erstattes diskussioner om, hvad der er normalt og unormalt af et fælles fokus på, hvordan mangfoldigheden kan gøres til et værdifuldt og positivt fundament for fællesskabets udfoldelse. Inklusion handler derfor også om at lære børn og unge at forholde sig til, håndtere og sætte pris på det, som er anderledes end dem selv.

Inklusion