Inklusion i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har inklusion været på dagsorden i en årrække. Udviklingen af inklusion på skoler og i dagtilbud fortsætter, hvilket skaber erfaringer og læring i praksis.

På skoleområdet skaber skolereformen, der trådte i kraft i 2014, varige forandringer samtidig med at et fortsat fokus på inklusion fastholdes. Med realiseringen af den nye skolereform videreudvikles også inklusionsindsatsen i Gladsaxe kommune. Gennem et fokus på ”synlig læring” og en ambition om, at ”alle børn skal lære mere”, sker der et paradigmeskifte fra undervisning til læring. Med paradigmeskiftet er det bl.a. intentionen at komme tættere på elevens læring. Læringen skal tage sit udgangspunkt i, hvor barnet er i sin udvikling – både fagligt, socialt og personligt. Det er intentionen at børn skal lære at lære, og læringsvejen skal gøres synlig for barnet. Redskaberne til dette er individuelle differentierede læringsmål, løbende feedback og systematisk anvendelse af data med afsæt i styrkebaseret pædagogik. Et sådan udviklingsperspektiv kan siges at være til gavn for alle børn - også børn i vanskeligheder.

I Gladsaxe Kommune har realiseringen af folkeskolereformen bl.a. betydet, at alle kommunens lærere og pædagoger, faglige ledere samt skoleledere indgår i et omfattende kompetenceudviklingsforløb. I den forbindelse har et korps af læringskonsulenter set dagens lys. Læringskonsulenterne skal uddanne lærere og pædagoger, så de i praksis har redskaber, der kan tilgodese det enkelte barns læring og udvikling. 

I følgende afsnit kan du læse mere om, hvilke konkrete tiltag, der bl.a. er iværksat i Gladsaxe kommune i arbejdet med inklusion.

Konkrete tiltag

Inklusionsbestræbelserne har blandt andet udmøntet sig i følgende konkrete tiltag:

  • Implementeringen af den fælles ramme Didaktisk Anvendt Pædagogik i alle dagtilbud i kommunen
  • Etablering af kompetencecentre og samling af vejlederfunktionerne på skoler
  • Uddannede inklusionsvejledere på skoler
  • Elever overflyttet fra specialklasser til almenklasser med medfølgende ressourcer
  • Opkvalificering af dagtilbud og skoler med fokus på inklusion
  • Ny ledelsesstruktur med faglige ledere, der har fokus på faglig sparring og udvikling af de pædagogiske medarbejdere
  • Uddannelse af alle kommunens lærere, pædagoger og faglige ledere i forbindelse med realiseringen af skolereformen
  • Etablering af et korps af læringskonsulenter i forbindelse med realiseringen af skolereformen 
  • Etablering af en skyløsning, hvor lærere deler deres læringsforløb med tilhørende læringsmål    

Inklusion