Videncenter for inklusion

Kommunens Videncenter for inklusion er den virtuelle vidensplatform, du befinder dig på her.

Videncentret understøtter dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at kunne arbejde inkluderende. Vidensplatformen medvirker bl.a. til at skabe sammenhæng i kommunens inklusionstiltag og den stiller konkrete handlemuligheder til rådighed for professionelle.

Videncentret er med andre ord en aktiv medspiller i at videreudvikle en inkluderende kultur i Gladsaxe Kommune.

Om inklusion i Gladsaxe