Det digitale univers som del af undervisningen

Eleverne starter i folkeskolen med en række digitale kompetencer, som stiller store udfordringer til den enkelte lærer. Det er vigtigt, at eleverne får en oplevelse af IT-teknologien som noget nyttigt og godt at arbejde med. Derfor må IT i undervisningen ikke være et mål i sig selv, men et redskab til at gøre undervisningen mere dynamisk, inkluderende og differentierende i forhold til det enkelte barn og fællesskabet. At skabe undervisning, hvor eleverne er aktive i egen læringsproces.

Man kan arbejde med IT fra begyndertrinnet til udskolingen med for eksempel den talende bog, læsning og skrivning med kompenserende hjælpemidler, Power Point, interaktive tavler, Stop Motion, animerede skærmfortællinger og på hvordan elever kan integrere tekster, lyd, billeder og links i sine danskfaglige produktioner via computerens mest gængse programmer.

Læs mere om brugen af iPads i undervisningen.

IT som inklusionsværktøj

Skoler og inklusion