Klasseledelse

Klasseledelse handler om at skabe rammer, der gør det muligt for lærer og elever at fokusere på det faglige indhold. Klasseledelse drejer sig derfor om at rammesætte, organisere, motivere og støtte elevernes læreprocesser og at skabe forudsætninger for, at rum for læring etableres og udvikles.

Se oplæg om klasseledelse fra konferance (PDF - åbner i nyt vindue)

 

En del af klasseledelse handler om adfærdsledelse, som handler om at etablere rutiner, normer og regler med henblik på at skabe et motiverende og trygt læringsmiljø, hvor regler ikke hele tiden skal genforhandles og diskuteres, men hvor der er en høj grad af genkendelighed i hverdagen, så eleverne ved, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af læreren og af hinanden.

Ligeså er læringsledelse vigtigt i forhold til at lede, udfordre og rammesætte elevernes læring, altså lede læreprocesserne.

Klasseledelse

Skoler og inklusion