Motivation og Mestring

Motivation og mestring er et udviklings- og undervisningsprojekt, som har til formål at skabe bedre trivsel og bedre læring med fokus på særligt motivation og mestring hos eleverne. I udviklingsarbejdet er der fokus på screening af elever før og efter projektet for motivation, faglig indlæring, social, fysisk og emotionel trivsel samt læringsstile, styrker og interesser. Ligeledes tillægges motion og samarbejdsøvelser en stor værdi, som vægtes højt i projektet. Desuden rummer projektet elementer som flow og engagement, anerkendelse, mål og målsætning, IT-baseret undervisning, konkurrenceelementer, undervisningsdifferentiering og evaluering gennem rubrics.

 

Undervisningen skal møde den enkelte elev, så der er en sammenhæng mellem undervisningen og elevens ressourcer og styrker som udgangspunkt. Dette skal skabe glade og stærke læringsfællesskaber. Arbejdet med Motivation og Mestring foregår i øjeblikket på Gladsaxe Skole. Følg skolens udviklingsarbejde på Gladsaxe skoles hjemmeside.

Læs mere om projektet Motivation og mestring (PDF - åbner i nyt vindue)

Læs rapporterne, der blev udarebjdet på baggrund af det første og det andet pilotprojekt (PDF - åbner i nyt vindue). 

Motivering og mestring

Skoler og inklusion