PALS

PALS (Positiv Adfærd i læring og Samspil) er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. Målet er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer og dermed forebygge adfærdsproblemer. I PALS fokuseres der på indlæring af kompetencer som: samarbejde, empati, ansvar, selvkontrol og selvhævdelse.

 

Tanken bag PALS er, at det sociale fællesskabs regler er for alle og skal læres af alle. Ingen børn stilles udenfor, uanset deres vanskeligheder. PALS er proaktivt og forebyggende, så skolens ansatte er på forkant med, hvordan de handler overfor børnene og forebygger, at bekymringer udvikler sig til alvorlige problemer. I arbejdet med disse regler fokuseres der på positiv involvering, gode effektive beskeder, ros og opmuntring, grænsesætning, problemløsning, følelsesregulering og tilsyn for at sikre støtte.

Arbejdet med PALS foregår i øjeblikket på tre af Gladsaxes Kommunes folkeskoler: Søborg Skole, Buddinge Skole og Vadgård Skole (følg skolernes link og læs mere).

Du kan læse mere om om PALS på Socialstyrelsens hjemmeside.

Skoler og inklusion