Styrkebaseret Pædagogik

Inklusion og styrkebaseret pædagogik er et velkvalificeret bud på en pædagogisk nytænkning. Centralt i en inklusionstanke er, at ”barnet kan deltage på sine egne præmisser”. Barnets personlige styrker er grundsten i den personlige autenticitet og måske den vigtigste nøgle til opbygning af modstandskraft. Målet er at skabe ressourceorienterede læringsmiljøer ved at få lærere og pædagoger til at identificere og anvende deres egne styrker for herigennem at støtte børnene til at anvende deres.

Læs mere om styrkebaseret pædagogik.

Styrkebaseret pædagogik

Skoler og inklusion