Plejefamilier

I familieplejen beskæftiger vi os med børn og unge, der skal tilbydes aflastningsfamilier eller skal have ophold i døgnplejefamilier og kommunal plejefamilie.

Familieplejekonsulenternes vigtigste opgaver er derfor at finde og godkende plejefamilier eller kommunale plejefamilier og matche de rigtige familier efter børnenes behov. Familieplejekonsulenterne fører tilsyn og støtter plejefamilien i deres arbejde med barnet.

Familieplejens opgave er desuden at afholde efteruddannelseskurser, temaaftener og arrangementer, som kan bidrage til at kvalificere plejefamilierne til deres plejeopgave.

Familier, der ønsker at blive godkendt som pleje- og aflastningsfamilier, skal henvende sig til Socialtilsyn Hovedstaden.

Plejefamilier kan ansættes på forskellige måder:

Stillingsopslag

Vi søger løbende aflastningsfamilier og døgnplejefamilier.

Læs mere

Aflastningsfamilie

Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til at passe et andet barn i deres hjem.

Læs mere

Netværksplejefamilie

Hvis I er i familie med barnet eller har en tæt tilknytning til barnet, kan I være plejefamilie for et barn på to måder.

Læs mere

Privat døgnpleje

En familie med særlig tilknytning til et barn, kan få en privat plejetilladelse, efter aftale med forældremyndighedsindehaveren og godkendende myndighed

Læs mere

Døgnplejefamilie

En foranstaltning, hvor et barn anbringes - nogle gange resten af barndommen. Barnet har altså fast ophold i plejefamilien, og bliver med årene integreret som en del af familien.

Læs mere

Kommunal plejefamilie

En professionel fultidsplejefamilie, der skal være i stand til at modtage børn og unge med flere og større vanskeligheder end de øvrige pleje- og aflastningsfamilier.

Læs mere

For plejebørn

Her finder du links til hjemmesider og pjecer, der kan hjælpe dig, som er plejebarn.

Læs mere

Kørsel og indberetning

Blanketter til indberetning for plejefamilier.

Læs mere
Støtte til familier, børn og unge