Aflastningsfamilie

Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til at passe et andet barn i deres hjem. Barnet vil som udgangspunkt komme i familien hver 2. eller 3. weekend og i nogle tilfælde enkelte hverdage.

Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til at passe et andet barn i deres hjem. Barnet vil som udgangspunkt komme i familien hver 2. eller 3. weekend og i nogle tilfælde enkelte hverdage. I sommerferien vil barnet ofte være på en uges ekstra ophold.

Som aflastningsfamilie kan man opleve, at barnet i kortere eller længere perioder har behov for ekstra aflastning. Disse aftaler indgås i samarbejde med familieplejekonsulent, rådgiver og barnets familie.
 

Som aflastningsfamilie er man som regel ansat i en længere periode. Det tager tid for barnet og jer som familie at knytte tætte bånd. Det er derfor vigtigt, at I er indstillede på at tilbyde barnet et længere ophold i jeres familie.

Hvis der sker noget i jeres egen familie, som betyder, at I ikke længere har ressourcer til at være aflastningsfamilie, kan I selvfølgelig ophøre. Dette sker i samarbejde med familieplejekonsulenten i Familieafdelingen.

Ansættelseskontrakter udarbejdes af familieplejekonsulenten.

Aflastning til udsatte børn og børn med funktionsnedsættelser er en forebyggende foranstaltning, hvis sigte er at undgå større indgreb som f.eks. døgnanbringelse af barnet. Børnene kan have meget forskellige behov, men fælles for dem er, at de har behov for stabile og forudsigelige voksenrelationer og for voksne, der kan være med til at støtte barnet i dets udvikling.

Familier med børn med funktionsnedsættelser lever ofte en krævende hverdag. Det er derfor nødvendigt med et pusterum, hvor forældrene kan få lidt tid sammen alene eller med barnets søskende.

Som aflastningsfamilie bliver man aldrig erstatning for barnets egen familie, men et supplement.

Hvis I er generelt godkendte som aflastningsfamilie, kan I kontakte familieplejekonsulenterne i Gladsaxe Kommune og få oplyst, om der er ledige stillinger.

Ansættelsesvilkår

Som aflastningsfamilie bliver I ansat på kontrakt. Kontrakten indeholder de opgaver, der ønskes løst i forhold til det konkrete barn. Derudover indeholder den følgende: 

  • Aftaler om hvor mange døgn barnet skal opholde sig i jeres familie.
  • Plejelønnens størrelse (skattepligtigt)
  • Kost og logi beløb (skattefrit)
  • Særaftaler - praktiske/økonomiske
  • Forsikringsforhold
  • Opsigelsesregler
  • Konsulentbesøg

Samarbejdet med Familieafdelingen

Som aflastningsfamilie vil jeres nærmeste samarbejdspartner være familieplejekonsulenten. Konsulenten støtter og vejleder i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet. Familieplejekonsulenten arrangerer endvidere kursusaftener og har mulighed for at etablere kontakt til et netværk af andre aflastningsfamilier. Udover planlagte konsulentbesøg vil der afholdes fællesmøder med rådgiver og barnets familie.

Her kan du se de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med at være aflastningsfamilie.

Skal man kunne stille et værelse til rådighed for barnet?

Man behøver ikke at tilbyde barnet eget værelse, men der skal være plads til en seng til barnet og et sted, hvor barnet kan have sit tøj og legetøj.

Skal man tage på ture og lign. når man har et barn i aflastning?

Det forventes, at barnet indgår i hverdagen i jeres familie, under hensyntagen til barnets særlige behov. Det er ikke meningen, at der skal arrangeres ture eller lignende hver gang, barnet er hos jer. Børn med funktionsnedsættelser vil oftest have brug for en hverdag med forudsigelighed og struktur.

Kan man blive aflastningsfamilie, selv om man er enlig?

Det kan man godt. I mange tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at være 2 voksne i en aflastningsfamilie. Det vigtigste er dog at kunne tilgodese barnets behov.

Er det nødvendigt at have en pædagogisk uddannelse eller lignende?

Der er ikke noget krav om, at man skal have en bestemt uddannelse for at blive godkendt som aflastningsfamilie. Det vigtigst er at I kan opdrage og give omsorg til barnet og respektere og samarbejde med barnets familie. Endelig er det nødvendigt at man kan indgå i et samarbejde med andre professionelle.

Er det et krav, at man selv har børn?

Det er ikke et krav, at man selv har børn. Det afgørende er om jeres kompetencer matcher barnets behov. Nogle børn har brug for at komme i familier, som selv har børn, andre børn har mest brug for, at der ikke er børn i aflastningsfamilien.

Skal man have en bestemt alder for at blive aflastningsfamilie?

Som hovedregel må der ikke være mere end 45 års forskel på barnet og aflastningsforældrene. Der kan dog være grunde til at dispensere - f.eks. ved ansættelse som netværksfamilie (en familie, som på forhånd kender barnet).

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Plejefamilier