Døgnplejefamilie

Hvis I er generelt godkendte som døgnplejefamilie hos Socialtilsynet, kan I henvende jer til familieplejekonsulenterne og forhøre jer om jobbet.

Hvis I og Gladsaxe Kommune er enige om at anbringe et barn hos jer, bliver der udfærdiget en ansættelseskontrakt mellem jer og Gladsaxe Kommune. Kontrakten beskriver hvilke opgaver, der ønskes løst i forhold til det konkrete barn og dets familie. Derudover indeholder den følgende:

 • Plejelønnens størrelse
 • Kost og logi beløb (skattefrit)
 • Evt. særlige udgifter til etablering eller lign.
 • Forsikringsforhold
 • Samarbejde/besøg i forhold til plejebarnets forældre
 • Regler vedrørende opsigelse 
 • Konsulentbesøg

Hvilke overvejelser er vigtige, før I beslutter jer?

 • At have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien, der kræver rummelighed og gode ressourcer.
 • Hvordan vil jeres egne børn reagere?
 • Hvordan vil jeres familieliv ændres? F.eks. ferieplaner m.m.
 • Hvordan er det at stå til rådighed døgnets 24 timer året rundt?
 • Plejebarnet har ofte manglet voksenkontakt og fællesoplevelser. Hvordan kan I som familie dække barnets behov?
 • Hvordan kan I leve med, at plejebarnet kun er til låns i en kortere eller længere periode? F.eks. at plejebarnets forældre beholder forældremyndigheden over barnet under plejeforløbet, og når som helst over for forvaltningen kan forlange plejeforholdet ophørt?
 • Hvordan kan I som familie skabe et positivt samarbejde med plejebarnets forældre - på trods af evt. forskellige holdninger?
 • Er I parate til at samarbejde med forvaltningen og til at modtage tilsyn, vejledning og supervision?
 • Hvordan harmonerer jeres nuværende arbejde med at blive plejefamilie? Bliver det f.eks. nødvendigt at nedsætte arbejdstiden?
 • Plejeforholdet ophører som hovedregel, når barnet fylder 18 år. Men herefter vil plejebarnet ofte have brug for at betragte sig som en del af jeres familie med ønske om tæt kontakt. Er I klar til det?

Gladsaxe Kommune har følgende forventninger til jeres kompetence som plejefamilie:

 • At I kan opdrage og give omsorg til et barn
 • At I kan etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
 • At I kan respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie
 • At I kan forpligte jer i et livslangt engagement
 • At I forpligter jer til at arbejde ud fra målene i handleplanen

Samarbejdet med Familieafdelingen i Gladsaxe Kommune

Som plejefamilie vil I være en del af det professionelle team, der skal tage vare på barnet. Jeres nærmeste samarbejdspartner er familieplejekonsulenten. Konsulenten støtter, vejleder og giver supervision i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet, dets forældre/familie samt øvrige forhold, der har med plejeforholdet at gøre.

Udover de planlagte konsulentbesøg bliver der afholdt fællesmøder med familiens rådgiver og plejebarnets familie.

Familieplejekonsulenterne har således et tæt samarbejde med familiens rådgiver, som er myndighedsperson.

Endvidere arrangerer familieplejekonsulenterne i Gladsaxe Kommune kursusdage og temaaftener for plejefamilier et par gange om året, hvor det forventes, at I deltager. Kursusdagene afholdes i samarbejde med Gentofte, Herlev, Lyngby-Tårbæk og Rødovre kommuner (i daglig tale ”De Fem”).

Ud over det faglige input er der socialt samvær forbundet med disse kurser, hvor plejefamilier også har mulighed for at etablere netværk til andre plejefamilier.

Flytter plejebarnets forældre til en anden kommune, vil samarbejdet på trods af dette fortsætte i Gladsaxe Kommune. Det sker for at sikre kontinuitet i plejeforholdet for plejebarnet.

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Plejefamilier