Kørsel og indberetning

Når du indberetter via en blanket til Familieplejen, er det meget vigtigt, at du sender den via en sikker mail.

Det betyder, at du ikke må anvende din almindelige mail. Du skal sende via sikker digital post, som du finder på borger.dk.

Her kan du komme til din digitale post på borger.dk, hvor du kan sende sikker digital post. Du skal have NemID for at bruge postkassen.

Vær opmærksom på, at du skal vælge, at modtageren er Gladsaxe Kommune (Børn og Kultur), og at emnet er Familiepleje, som i billedet herunder.

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Plejefamilier