Netværksplejefamilie

- at blive netværksplejefamilie for en I kender, kan I det?

Her er tale om en foranstaltning, hvor et barn anbringes hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk, hvor der i forvejen er en vis tilknytning.

At være netværksplejefamilie indebærer, at man aftaler arbejdsvilkår og handleplaner for barnet med den opholdskommune, som barnet kommer fra.

Det er afgørende for barnets udvikling, at I er i stand til at indgå i det samarbejde, der kræves med barnets forældre og den oprindelige opholdskommune. I vil få dækket omkostningerne ved barnets ophold. Der udbetales en fast skattefri ydelse hver måned fra kommunen, og der er derfor ikke noget økonomisk mellemværende mellem jer og barnets biologiske familie.

I står formentlig i en situation, hvor det barn, I kender, allerede har boet hos jer i perioder. Følelsesmæssigt er I ikke i tvivl om, at I vil hjælpe. Situationen er akut for barnet, og I føler, at I skal handle og træffe afgørende beslutninger for jeres og barnets fremtid hurtigt. Sådanne beslutninger er imidlertid svære, da det, der er en god beslutning på kort sigt, ikke nødvendigvis er den bedste beslutning på længere sigt. Det kan faktisk være helt i orden, at I kan ændre holdning undervejs.

Mange netværksplejefamilier er ambivalente, når de skal træffe en beslutning, der formentlig skal vare resten af deres liv. Både I og barnet kan desuden have brug for, at den endelige løsning bliver en kombinationsløsning, hvor også en professionel plejefamilie har barnet boende.

Det vigtigste er, at I bruger den tid, der skal til for, at I træffer den rigtige beslutning. Beslutningen skal kunne holde. Derfor skal den også træffes i samråd med forældrene, familien og netværket i øvrigt samt forvaltningen, der gennem hele anbringelsen skal kunne støtte jer.

At have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien. Opgaven kræver rummelighed og gode ressourcer. Spørgsmål I kan stille jer selv:

 • Hvordan vil vores egne børn reagere?
 • Hvordan vil vores familieliv ændres? F.eks. ferieplaner m.m.
 • Hvordan er det at stå til rådighed døgnets 24 timer året rundt?
 • Plejebarnet har ofte manglet voksenkontakt og fællesoplevelser. Hvordan kan vi som familie dække barnets behov?
 • Kan vi leve med at plejebarnet kun er til låns i en kortere eller længere periode, og at det fortsat er barnets forældre, der har forældremyndigheden?
 • Hvordan kan vi som familie - på trods af evt. forskellige holdninger - skabe et positivt samarbejde med barnets forældre? Med resten af familien? Og med forvaltningen?
 • Hvordan vil samværene foregå?
 • Hvordan harmonerer vores nuværende arbejde med at blive plejefamilie? Bliver det f.eks. nødvendigt at nedsætte arbejdstiden?
 • Er vi parate til at modtage tilsyn, vejledning og supervision fra forvaltningen?
 • At I kan opdrage og give omsorg til barnet
 • At I kan etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
 • At I kan respektere og støtte relationer imellem barnet og dets familie
 • At I kan forpligte jer i et livslangt engagement
 • At I forpligter jer til at arbejde udfra målene i handleplanen

I skal kontakte familieplejekonsulenterne i Gladsaxe Kommune, som sender oplysnings- og ansøgningsskemaer. De skal udfyldes og returneres.

Herefter vil to af familieplejekonsulenterne komme på besøg hos jer for yderligere information og godkendelse. Hvis I fortsat ønsker at gå videre med jeres ansøgning, skal I deltage på et lovpligtigt grundkursus. Dette vil familieplejekonsulenterne fortælle jer mere om. Først efter dette kursus kan I få en plejetilladelse, ansættes og modtage et plejebarn.

I forbindelse med ansættelsen som netværksplejefamilie indhenter vi oplysninger fra andre myndigheder og instanser. F.eks. straffeattest, børneattest (udvidet straffeattest), oplysninger om helbred, skatteforhold og evt. sociale sager i forhold til egne børn.

Som netværksplejefamilie skal I deltage i Gladsaxe Kommunes 2 kursusdage og temaaftener om året.

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Plejefamilier