Privat døgnpleje

Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder, uden der er udstedt en plejetilladelse til privat døgnpleje.

Det er forældrene/myndighedsindehaveren, der har ansvar for, at der er den fornødne tilladelse.

Alle med tilknytning eller kendskab til et barn kan søge om at få en privat plejetilladelse.

Det anbefales dog, at der ikke er tale om en enlig forsørger, og at aldersforskellen mellem barnet og de voksne ikke overstiger 42 år.

Inden der udstedes en plejetilladelse, bliver der foretaget en undersøgelse af forholdene i det hjem, hvortil der søges om privat plejetilladelse.

Omfanget af denne undersøgelse vil afhænge af, hvor længe man forventer, at barnet/den unge skal opholde sig hos plejefamilien samt barnets tilknytning til familien.

I denne undersøgelse indgår bl.a.:

  • Oplysninger om familien, herunder egne børn
  • Eventuelt samlivs/ægteskabs varighed
  • Relation og engagement i forhold til andre mennesker
  • Kontakt til barnets forældre
  • Boligforhold 
  • Økonomi 
  • Arbejde

Herudover indhentes en helbredserklæring samt straffeattest og børneattest.

Hvis Gladsaxe Kommune efter en samlet vurdering finder, at familien er egnet til at have det pågældende barn boende, bliver der udfærdiget en plejetilladelse til det konkrete barn.

Som plejefamilie med en tilladelse til privat døgnpleje har man mulighed for at søge familieydelsen udbetalt. Der er ikke mulighed for yderlig økonomisk støtte fra kommunen.

Der er ikke særlige krav om specielt tilsyn i plejefamilier med en plejetilladelse til privat døgnpleje.

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Plejefamilier