Stillingsopslag

Vi søger løbende aflastningsfamilier og døgnplejefamilier. Her kan du se de faste stillingsopslag:

Opgaven består typisk i at yde kærlig omsorg og pasning af børnene hver anden eller tredje weekend. Feriedage eller hverdage kan komme på tale efter behov.

For det meste kommer børnene fra hjem, hvor der kun er én forælder, eller hvor netværket er spinkelt, og familien trænger til støtte for, at hverdagen kan fungere. Der kan være tale om socialt belastede familier, hvor børnene har brug for et fast holdepunkt og for at opleve, hvordan en anden familie kan se ud. Der kan også være tale om børn, der har fysiske eller psykiske handicaps, hvor forældrene trænger til "fridage".

At være aflastningsfamilie er en arbejdsopgave for hele jeres familie. Det kræver, at I kan samarbejde med den biologiske familie, rådgivere, konsulenter og evt. øvrige samarbejdspartnere.

Der ydes løn efter opgavens karakter, og der tilbydes vejledning efter behov af familieplejekonsulenterne i Børne- og familieafdelingen.

Er jeres familie interesseret i dette arbejde, bedes I kontakte en af familieplejekonsulenterne.

Gladsaxe Kommune indhenter børneattest og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Familieplejen i Gladsaxe Kommune har jævnligt brug for at ansætte døgnplejefamilier. Familierne skal helst, af hensyn til forældrene og samvær, bo i nærheden af Gladsaxe Kommune.

For at komme i betragtning skal I som familie have en plejetilladelse fra Socialtilsynet og have gennemført et grundkursus.

Familieplejen i Gladsaxe Kommune forventer, at I som professionel døgnplejefamilie kan arbejde professionelt ud fra følgende kompetencer:

  • At kunne opdrage og give omsorg til et barn
  • At etablere tilknytning til et barn baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
  • At kunne respektere og støtte relationen mellem barnet og dets familie
  • At kunne forpligte sig i et livslangt engagement
  • At I forpligter jer til at arbejde med målene i handleplanen

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende regler. Der henvises til ”Håndbog for plejefamilier”, hvor forholdene beskrives nærmere. 

Der ydes løn efter opgavens karakter, og der tilbydes vejledning efter behov af familieplejekonsulenterne i Familieafdelingen.

Er jeres familie interesseret i dette arbejde, bedes I kontakte en af familieplejekonsulenterne.

Gladsaxe Kommune indhenter børneattest og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Plejefamilier