Rådgivning i Familieafdelingen

I Familieafdelingen kan du modtage forskellige former for støtte.

Åben anonym rådgivning

Du kan både som barn og voksen få gratis anonym rådgivning. Socialrådgiveren yder råd og vejledning samt et kort rådgivningsforløb. Åben anonym rådgivning ligger inden for en ramme af 3 samtaler.

Rådgivningsforløb

Du og din familie kan få støttende samtaler i Familieafdelingen via et rådgivningsforløb. I et rådgivningsforløb arbejdes der med at skabe forandringer i familier og hjælpe børn og unge med at komme i bedre trivsel. Et rådgivningsforløb aftales mellem familien og socialrådgiveren. Forløbet er ikke intensivt, men kan strække sig over en længere periode.

Støtte via foranstaltninger

Hvis du og din familie oplever vanskeligheder, der kræver mere støtte, kan socialrådgiveren på baggrund af et afklaringsnotat eller en børnefaglig undersøgelse, sammen med dig og familien finde frem til relevant hjælp. Socialrådgiveren visiterer til relevant tilbud i henhold til Serviceloven § 52. Læs mere om serviceniveauer og afgørelsesfrister.

Gladsaxe Kommune er frikommune på det børnesociale område frem til 2020. Du kan derfor opleve, at afdelingen arbejder anderledes. Læs mere om Frikommuneforsøg.

Rådgivning til familier