Tidlig familieindsats

Tidlig familieindsats er et tilbud til dig/jer, der oplever, at stå i en særlig sårbar situation som småbørnsfamilie.

Det kan f.eks. være:

  • Fastlåste situationer omkring skilsmisse og samvær
  • Usikkerhed med at være ny familie og småbarnsforældre
  • Usikkerhed om barnets udvikling og adfærd
  • Sygdom og tab i familien
  • Parforholdsproblemer

Et forløb med tidlig familieindsats består af en række samtaler.

Første samtale er sammen med jer forældre og personalet fra jeres barns dagtilbud eller sundhedsplejersken. Ved den første samtale afklarer I sammen, hvilke vanskeligheder, det drejer sig om, og hvem der er involveret.

De næste 3 - 5 samtaler foregår med dig/ jer alene. Dagtilbuddet eller sundhedsplejersken kan inddrages, hvis I ønsker det.

Sidste samtale foregår sammen med dagtilbuddet eller sundhedsplejersken for at afrunde forløbet. Her følger vi op på forløbet.

Vi arbejder via samtaler, som foregår enten i daginstitutionen, på Familiecentret eller i familiens hjem. Samtalerne skal hjælpe dig/ jer med at få et overblik over jeres situation og forhåbentlig finde nye handlemuligheder. Vi bruger FIT (Feedback Informed Treatment), som er et dialog- og effektmålingsværktøj.

Kontakt

Familie- og Ungecenter

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 49 00
gfuc@gladsaxe.dk

Rådgivning til familier