Netværksgrupper

Føler du dig tit alene, selv om du er sammen med andre? Vil du gerne have flere venner, men ved ikke hvordan? Eller oplever du, at du mangler fortrolige på din egen alder, du kan snakke med? Så er du ikke den eneste.

Andre børn og unge oplever det samme, og du kan få hjælp til at komme videre gennem en netværksgruppe for stille, ensomme piger eller drenge i alderen 10-15 år. Netværksgrupperne bliver ledet af to voksne frivillige og foregår i De Frivilliges Hus i et samarbejde med Familiecentret, PPR og Sundhedsplejersken.

Netværksgrupperne er for piger og drenge i Gladsaxe Kommune i alderen 10-15 år, der:

• har få eller ingen venner at være fortrolige med
• for det meste er stille, tavse eller indelukkede
• har svært ved at bryde med deres indelukkethed
• er sammen med andre uden rigtig at være en del af fællesskabet
• har for vane at holde meninger og følelser for sig selv
• ofte føler sig ensomme
• mistrives

I en netværksgruppe mødes man en gang om ugen i De Frivillige Hus for at være sammen med andre stille piger eller drenge. I gruppen snakker man om forskellige emner og laver sociale aktiviteter, som f.eks. at spille spil, bage eller tage en tur ud af huset. Det handler om at få nogle succesoplevelser omkring det at være sammen med jævnaldrende og få skabt nogle positive sociale relationer og dermed blive bedre rustet til at indgå i de sociale fællesskaber i dagligdagen, eksempelvis i skolen.

Vil du høre mere om gruppen, så kontakt Iben Gwen Tollan i Familiecentret Ungecenteret på tlf. 3957 4900 / mail: IBETOL@gladsaxe.dk eller Susanne Hoppe fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning på tlf. 2152 3540 / mail: sushop@gladsaxe.dk

Inden start i gruppen kommer man til en afklarende samtale med Iben eller Susanne.

 

Rådgivning til unge