Børn og unge med handicap

Familier med børn under 18 år, der har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller varig lidelse, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved handicappet.

Pasning og aflastning

Børn med handicap kan tilbydes daginstitutionsplads i en specialinstitution eller i et af Gladsaxe Kommunes dagtilbud, der er tilknyttet et specialpædagogisk gruppetilbud.

Familier med handicappede børn kan også blive tilbudt hjælp til aflastning, enten i eget hjem, hos en aflastningsfamilie eller på en institution.

Økonomisk støtte

Familier med et barn som har betydeligt og varigt nedsat funktionsevne eller en varig lidelse har mulighed for at få økonomisk støtte, når barnet bliver forsørget i hjemmet. Den økonomiske støtte består af dækning af nødvendige merudgifter, samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Hent pjecen

Pjecen informerer forældre
til børn/unge med handicap om
modtagelsen i Gladsaxe Kommunes
Specialrådgivning.

Modtagelse af familier i specialrådgivningen

Hent pjecen

Få information om hvad en socialfaglig undersøgelse er, og hvorfor rådgiveren skal udarbejde den.

Læs om socialfaglig undersøgelse
Støtte til børn og familier