Familieafdelingen

Alle familier kan få en socialrådgiver i Familieafdelingen, hvis de har behov for råd og vejledning eller støtte. Socialrådgiverne hjælper familier, hvor enten familien selv eller skole/daginstitution oplever, at barnet/den unge ikke trives.

Du kan, som barn, ung eller forælder, kontakte Familieafdelingen og få råd og vejledning om dine/jeres muligheder for at få støtte. Et forløb i Familieafdelingen vil som udgangspunkt altid bygge på et samarbejde mellem socialrådgiver, barnet/den unge og forældrene.                                                

Åben anonym rådgivning

Du kan få gratis anonym rådgivning. Socialrådgiveren yder råd og vejledning, samt et kort rådgivningsforløb. Åben anonym rådgivning ligger indenfor en ramme af 3 samtaler.

Rådgivningsforløb

Du og din familie kan få støttende samtaler, for at forandre situationen i familien og hjælpe barnet eller den unge med at komme i bedre trivsel. Et rådgivningsforløb aftales mellem familien og socialrådgiveren. Et rådgivningsforløb er ikke intensivt, men kan strække over en længere periode.

Støtte via foranstaltninger

Hvis du og din familie oplever vanskeligheder, der kræver mere støtte, kan socialrådgiveren på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, sammen med dig og familien finde frem til relevant hjælp. Socialrådgiveren visiterer til relevant tilbud i henhold til Serviceloven § 52. Læs mere om serviceniveauer.

 

Hent pjecen

Få information om hvad en socialfaglig undersøgelse er, og hvorfor rådgiveren skal udarbejde den.

Læs om socialfaglig undersøgelse

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Støtte til børn og familier