Tilbud til udsatte børn, unge og familier

Gladsaxe Kommune har en vifte af forskellige muligheder for hjælp til børn, unge og familier, der har brug for en håndsrækning til at komme videre i deres udvikling.

Familieafdelingen arbejder ud fra Gladsaxe Kommunes sammenhængende børnepolitik og i samarbejde med familierne, finder Familieafdelingen frem til og iværksætter den støtte, der er behov for. Gladsaxe Kommune er med i et frikommuneforsøg på familieområdet pr. 1. oktober 2017, læs mere om det øgede fokus på inddragelse og effekt i Familieafdelingen. 

Læs mere om Familieafdelingens støttemuligheder:

Familieskolen - et tilbud til børn, der har vanskeligheder i skolen eller børnehaven på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige udfordringer.

Familie- og Ungecenter - et tilbud til familier og unge, som oplever at være havnet i problemer, de selv har svært ved at løse. Familie- og Ungecentret er et tilbud til familier og unge med børn mellem 0 og 18 år af både etnisk dansk eller anden herkomst.

Villaen - et tilbud til gravide og spædbørnsfamilier, der har særlige vanskeligheder, eller er særlige sårbare i forhold til forældrerollen. 

Familieplejen beskæftiger sig med børn og unge, der skal tilbydes aflastningsfamilier eller skal have ophold i døgnplejefamilier, kommunal plejefamilie eller opholdssted.

Skolen ved Radiomarken - et specialtilbud til børn i alderen 10 til 16 år. Skolen er et undervisnings- og dagbehandlingstilbud til normaltbegavede børn, der af forskellige årsager ikke kan gå i den almindelige folkeskole. Eleverne har ofte en uhensigtsmæssig adfærd og er præget af temaer som ensomhed, isolering, misbrug, kriminalitet, udskillelse og mange skoleskift.

Botræningstilbuddet Pilegården - et tilbud for unge i alderen fra 15-23 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Bakkeskolen - en specialskole for børn med autisme, som samtidig har moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Skolen er et helhedstilbud, hvor skole og fritidshjem er samordnet som en fælles indsats.

Sofieskolen tilbyder børnehave, skole, fritidsordning og boafdeling for børn og unge med autisme. Børn optages fra 2-3 års alderen op til 18 år. Sofieskolen arbejder med at give børnene mulighed for en optimal udvikling, ved at sikre en høj grad af sammenhæng og helhed for det enkelte barn.

 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du henvende dig til Familieafdelingen.

 

Kontakt

Familie- og rådgivning

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Støtte til familier, børn og unge