Botræningstilbuddet Pilegården

Hvem er vi

Pilegården er Gladsaxe kommunes lokale botræningstilbud for unge i alderen fra 15-23 år, der er anbragt udenfor hjemmet. De unge der bor på botræningstilbuddet Pilegården er godkendt efter lov om social service § 66, nr. 4.

Pilegården var tidligere en døgninstitutionen, men pr. 01.09.2012 er dette ændret til et botræningstilbud.

Hvem bor her

Målgruppen er unge i alderen 15-23 år, hvor der er grundlag for anbringelse jf. lov om Social Service § 52.3.7. Efter det 18. år vil der være tale om efterværn, jf. lov om Social Service § 76. Det er unge som Familieafdelingen vurderer ikke er tilstrækkelig modne til at blive anbragt i egen bolig med kontaktpersonstøtte. Det er unge som har brug for et intensivt botræningstilbud inden de anbringes i egen bolig. De har brug for støtte til almindelige daglige gøremål, f.eks. at lære at komme op om morgenen, fastholde dagbeskæftigelse/ uddannelse m.m. De unge har brug for tæt guidning, omsorg, voksenstøtte og tilsyn. Formålet med anbringelse på Pilegården er, at den unge støttes, så de på sigt kan få en selvstændig tilværelse i egen bolig med kontaktpersonstøtte.

Hvad bygger vi på

På Pilegården tager vi udgangspunkt i, at alle mennesker er unikke og er i stand til at skabe en forandring i sit liv. Gennem de narrative fortællinger, hjælper vi den unge med at se de muligheder, de har i deres liv og hvilke forandringer, de kan gøre. Overordnet indeholder støtten, at der skabes rammer den unge kan finde sig til ro med, samt at der stilles krav om bl.a. samarbejde og udvikling. Fokus for de unge vil således være læring og udvikling, samt omsorg og krav.

Hvordan arbejder vi

Vi arbejder ud fra den systemiske og narrative referenceramme og tager udgangspunkt i, at hver ung er unik og får øje på egne ressourcer, samt eget ansvar og skal mødes som sådan. Metodisk bruges samtalen og aktiviteter i forandringsarbejder med den unge og den unge inviteres til samarbejde. Metodisk tages der ligeledes afsæt i den unges udviklingsplan, som den unge og kontaktpersonen følger op på hver 14. dag i forhold til mål og nye mål. Ligeledes er motivationsdelen en væsentlig faktor i det pædagogiske arbejde med de unge. Vi motiverer hele tiden de unge til at skabe en forandring i deres liv, eks. passe skole/uddannelse, så de dermed lærer at tage ansvar for deres eget liv. Der vil være fokus på det den unge endnu ikke har udviklet i forhold til at mestre et hverdagsliv.

En hovedforudsætning for at bo på Pilegården er derfor den unges motivation og samarbejde i for hold til at passe hverdagen med daglig beskæftigelse, som uddannelse eller arbejde.

Vi tilbyder

Pilegården har plads til 9 unge i alderen 15-23 år. Den unge vil få ungeydelse og skal betale husleje, selv købe og lave mad, vaske tøj osv. Vi tilrettelægger udviklings- og forandringsprocesser med udgangspunkt i den unges behov.

Der vil være pædagogisk personale fra kl.14 til 9.30. Der vil ikke være personale i dagtimerne, da de unge skal passe deres skole/arbejde der.

FIT

Pilegården har siden februar 2014 været i gang med at implementere FIT (Feedback Informed Treatment. Dette for at personalet i højere grad vil kunne følge med i om deres arbejde med den unge skaber udvikling. Ligeledes at det bliver tydeligere om den unge er enig i indsatsen, og om det giver mening for den unge. Endvidere at det kan blive tydeligere i det pædagogiske arbejde hvordan den unge psykisk, socialt og følelsesmæssigt har det.

Hvem samarbejder vi med

Vi arbejder tæt sammen med alle de personer, der har betydning i den unges liv. Det gælder både familien, skolen, UU-vejleder, venner og de fritidsaktiviteter, den unge går til.

Afslutning/udslusning

Når målet med anbringelse på Pilegården er nået, orienterer Pilegården rådgiver i Familieafdelingen. I samarbejde med Familieafdelingen, den unge og Pilegården udarbejdes en handleplan for udslusning evt. som anbringelse i egen bolig med kontaktpersonstøtte.

Hvordan kommer du i kontakt

Anbringelse på Pilegården er en foranstaltning , anbringelse,  efter lov om social service § 52.3.7. Visitation sker efter henvisning fra Familieafdelingen.

Kontakt

Pilegården

Gladsaxe Møllevej 65
2860 Søborg
Telefon: 39 57 10 53
pilegaarden@gladsaxe.dk

Tilbud til udsatte børn, unge og familier