Familiebehandling

Familie- og Ungecentret tilbyder familiebehandling.

Tilbuddet knyttes an til børn, unge og deres familier når der fra Familieafdelingens side skønnes at være særlige behov for at støtte familien i samspil og udvikling. Det kan f.eks. være i forhold til konflikter mellem barn, ung og forældrene, hvis barnet eller den unge viser tegn på at mistrives eller lignende.

 

Hvordan får man familiebehandling?

Familiebehandling gives kun til familier der har et særligt behov for det. Tilbuddet skal bevilges af Familierådgiveren i Familieafdelingen. Efter henvendelse til familieafdelingen skal familierådgiveren sammen med familien og andre relevante i familiens netværk undersøge behov og ressourcer omkring familien. Familierådgiveren udarbejder en socialfaglig undersøgelse, der til sidst skal pege på om der er behov for støtte, og i så fald hvilken støtte. Familierådgiveren kan kontaktes i Familieafdelingen på rådhuset.

Hvordan foregår familiebehandling?

Familiebehandling på Familie- og Ungecentret laves ud fra en handleplan fra familierådgiveren. Denne handleplan danner rammen for, hvad der konkret skal arbejdes med. Fra handleplanen tilrettelægger konsulenterne fra Familie- og Ungecentret sammen med familien forløbet.

Kontakt Familieafdelingen hvis du har spørgsmål vedrørende familiebehandling

Kontakt

Familie- og Ungecenter

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 49 00
gfuc@gladsaxe.dk

Familie- og Ungecenter