Kriminalitetsforebyggelse

Familie- og Ungecentret tilbyder samtaler med unge, der er blevet afhørt og sigtet af politiet, samt med deres forældre.

Tilbuddet henvender sig til unge, der er blevet afhørt for første gang, og hvor man tænker, at den unge og forældrene skal tilbydes samtaler for at forbygge yderligere kriminalitet

De unges forældre bliver kontaktet af en konsulent fra Familie og Ungecenter, efter at den unge har været til afhøring hos politiet. Familien bliver tilbudt 3 samtaler, hvor man kan få talt om, hvad der sker i en familie, når ens barn er blevet afhørt af politiet.

Vi arbejder med samtalen som metode, og vi taler med hele familien.

Vi samarbejder med Familierådgiver i Familieafdelingen. Vi sender besked til rådgiver, om familien har taget imod tilbuddet, og vi kontakter familien igen efter 4 mdr. for at følge op på, hvordan det er gået efterfølgende.

Familieafdelingen henviser familierne til Familie- og Ungecentret.

Kontakt

Familie- og Ungecenter

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 49 00
gfuc@gladsaxe.dk

Familie- og Ungecenter