Tidlig familieindsats

Familie- og Ungecentret samarbejder med daginstitutionerne, dagplejen eller sundhedsplejen når der opstår en særlig situation omkring en småbørnsfamilie. Det kan f.eks. være:

  • Fastlåste situationer omkring skilsmisse og samvær
  • Usikkerhed med at være ny familie og småbarnsforældre
  • Usikkerhed om barnets udvikling og adfærd
  • Sygdom og tab i familien
  • Parforholdsproblemer

Første samtale er sammen med forældre og personale fra institutionen for at afklare, hvilke vanskeligheder det drejer sig om, og hvem der er involveret.

De næste 3 - 5 samtaler foregår med familien alene. Personalet kan inddrages, hvis familien ønsker det. Sidste samtale foregår sammen med personalet for at afrunde forløbet og hjælpe til opfølgning af forløbet.

Vi arbejder via samtaler, som foregår enten i daginstitutionen, på Familie- og Ungecentret eller i familiens hjem. Samtalerne skal hjælpe familien til at få overblik over egen situation og finde nye handlemuligheder.

 

Kontakt

Familie- og Ungecenter

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 49 00
gfuc@gladsaxe.dk

Familie- og Ungecenter