Familieplejen

I familieplejen beskæftiger vi os med børn og unge, der skal tilbydes aflastningsfamilier eller skal have ophold i døgnplejefamilier, kommunal plejefamilie eller opholdssted.

Familieplejekonsulenternes vigtigste opgaver er derfor at finde og godkende plejefamilier, kommunale plejefamilier og matche de rigtige familier efter børnenes behov, og have et godt kendskab til et stort udvalg af opholdssteder.

Familieplejekonsulenterne fører tilsyn og støtter plejefamilien i deres arbejde med barnet.

Familieplejens opgave er tillige at afholde lovpligtige grundkurser for netværk og konkret godkendte aflastnings- og plejefamilier, afholde efteruddannelses kurser, temaaftener samt arrangementer, som kan bidrage til at kvalificere plejefamilierne til deres plejeopgave.

Har du spørgsmål til Familieplejen er du velkommen til at kontakte os telefonisk eller på mail - kontaktoplysningerne står nederst på siden.

Familier der ønsker at blive godkendt som pleje og aflastningsfamilier, skal henvende sig til Tilsynsenheden på Frederiksberg.

 

Tilbud til udsatte børn, unge og familier