For plejefamilier

- At blive plejefamilie

Familier der ønsker at blive godkendt som pleje og aflastningsfamilier, skal henvende sig til Tilsynsenheden på Frederiksberg.

Plejefamilier kan ansættes på forskellige måder:

Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor barnet kan være i aflastning hos jer i weekends, få hverdagsdøgn og ferie hos jer. Aflastningsordningen kan både være af hensyn til barnet behov, men kan også være en ordning for at aflaste forældre med et handicappet barn.

Døgnplejefamilie: Her er tale om en foranstaltning, hvor et barn anbringes - nogle gange resten af barndommen. Barnet har altså fast ophold i plejefamilien, og bliver med årene integreret som en del af familien. Også efter det flytter "hjemmefra".

Kommunal døgnplejefamilie: Her er tale om en professionel fuldtids plejefamilie, som kan modtage børn med særlig vanskelige problematikker og som derfor skal deltage i flere kurser, supervisionsforløb og have et tættere samarbejde med forvaltningen

Netværksfamilier: Her er tale om anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk, hvor der i forvejen er en vis tilknytning.

Privat døgn pleje: Er en særlig ordning, hvor en familie med særlig tilknytning til et barn, kan få en privat plejetilladelse, efter aftale med forældremyndighedsindehaveren og godkendende myndighed. Familien ansættes ikke men vil kunne modtage de almindelige børnefamilieydelser.

 

Familieplejen