Grundkursus

Familieplejeteamet i Gladsaxe Kommune udbyder grundkursus for nye netværksplejefamilier i samarbejde med Rødovre kommune. For tilmelding kontakt din familieplejekonsulent.

Grundkurset er lovpligtigt og er en del af plejegodkendelsen og opbygget efter KRITH-princippet som er beskrevet i nedenfor.

Kursus for netværksplejefamilier over 4 lørdage eller søndage

Formål

 • At styrke familieplejen som et kvalificeret familiebaseret alternativ til døgninstitutioner og institutionslignende anbringelser.
 • At sikre øget kvalitet i familieplejeanbringelserne.
 • At modvirke fejl og utilstrækkeligheder i forbindelse med familieplejeanbringelser, så behovet for genanbringelser kan formindskes

Kompetence
Målet med grundkurset er at udvikle plejefamiliens kompetence på følgende områder:

 • At kunne opdrage og give omsorg til et barn.
 • At kunne etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnet ret til medbestemmelse.
 • At kunne respektere og støtte relationer imellem barnet og det familie.
 • At kunne forpligte sig i et livslangt engagement.
 • At kunne være en aktiv deltager i et professionelt team.

Indhold på kurset
På kurset skal kursisterne bl.a. arbejde med følgende temaer:

 • Forandringsprocesser hos plejefamilien, plejefamiliens egne børn og plejebarnet.
 • Omsorgssvigt og børns udvikling.
 • Kriser hos børn og voksne.
 • Familiestamtræ og netværkstegning.
 • Samarbejde med diverse myndigheder.

Undervisningen veksler mellem oplæg i plenum og gruppearbejde.
Efter endt KRITH grundkursus forventes det, at kursisterne mødes i netværksgrupper i løbet af det efterfølgende år.

Formålet med netværksgrupperne er at støtte plejefamilierne i form af et kollegialt forum, hvor erfaringer som plejefamilie kan udveksles og deles.

Praktiske oplysninger
KRITH arrangeres i et samarbejde mellem 5 kommuner – Rødovre, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev og Gladsaxe Kommune. Der vil løbende blive arrangeret KRITH kurser.

Nærmere oplysninger om tid og sted for næste kursus samt tilmelding sker via den kommune, man som plejefamilie har kontakt med.

Kurset foregår over 4 lørdage eller søndage fra 9-17 og en introduktionsaften. Der vil på alle kursusdage blive serveret morgenkaffe m. brød, frokost og eftermiddagskaffe m. kage.

Deltagelse i et grundkursus er en forudsætning for godkendelse som plejefamilie.

 

 

Kurser og temadage