Stillingsopslag

Vi søger løbende aflastningsfamilier og døgnplejefamilier. Her kan du se de faste stillingsopslag:

Gladsaxe Kommune søger aflastningsfamilier til børn og unge

Opgaven består typisk i at yde kærlig omsorg og pasning af børnene hver anden eller tredje weekend. Feriedage eller hverdage kan komme på tale efter behov.

For det meste kommer Børnene fra hjem, hvor der kun er én forælder, eller hvor netværket er spinkelt og familien trænger til støtte, for at hverdagen skal kunne fungere. Der kan være tale om socialt belastede familier, hvor børnene har brug for et fast holdepunkt og for at opleve hvordan en anden familie kan se ud. Der kan også være tale om børn der har fysiske eller psykiske handicaps, hvor forældrene trænger til "fridage".

At være aflastningsfamilie er en arbejdsopgave for hele jeres familie. At tage et barn i aflastning kræver, at I kan samarbejde med den biologiske familie, rådgivere, konsulenter og evt. øvrige samarbejdspartnere.

Da vi ofte støder på børn med allergi, er vi meget interesseret i at komme i kontakt med familier, som lever allergivenligt.

Der ydes løn efter opgavens karakter og der tilbydes vejledning efter behov af familieplejekonsulenterne i Børne- og familieafdelingen.

Er jeres familie interesseret i dette arbejde, bedes I kontakte en af familieplejekonsulenterne.

Gladsaxe Kommune indhenter børneattest og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Læs mere i pjecerne "Aflastningsfamilie" og "Plejefamilie".

 

Gladsaxe Kommune søger professionelle døgnplejefamilier

Familieplejen i Gladsaxe Kommune har jævnligt brug for at ansætte døgnplejefamilier.

Familierne skal helst, af hensyn til forældrene og samvær, bo i nærheden af Gladsaxe Kommune.

For at komme i betragtning skal i som familie have en pleje tilladelse fra jeres stedlige kommune og have gennemført et grundkursus.

Familieplejen i Gladsaxe Kommune forventer derfor at i som professionel døgnplejefamilie kan arbejde professionelt ud fra følgende kompetencer.

  • At kunne opdrage og give omsorg til et barn.
  • At etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse.
  • At kunne respektere og støtte relationen mellem barnet og dets familie.
  • At kunne forpligte sig i et livslangt engagement.
  • At kunne være en aktiv medspiller i et professionelt teamsamarbejde.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende regler. Der henvises til ”Håndbog for plejefamilier”, hvor forholdene beskrives nærmere. 

Da vi ofte støder på børn med allergi, er vi særligt interesseret i familier som lever allergivenligt.

For plejefamilier