Familieskolen i Gladsaxe

Familieskolen i Gladsaxe er et tilbud til børn, der har vanskeligheder i skolen eller børnehaven på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige udfordringer.

Et forløb på Familieskolen i Gladsaxe kan hjælpe barnet til at trives bedre i sin skole eller børnehave samt i hverdagen generelt. Forløbet kan derfor enten foregå i Skoletilbuddet eller i Børnehavetilbuddet.

Familieskolen i Gladsaxe bygger på flerfamilietanken. Det betyder, at familierne arbejder sammen og deler deres erfaringer og ideer med hinanden. Arbejdet giver familierne mulighed for at bryde uhensigtsmæssige mønstre og vaner. Ligeledes skabes der et netværk med andre familier i lignende situationer.

Eksempler på udfordringer, der kan arbejdes med:

  • At du har svært ved at få dit barn i skole eller børnehave
  • At dit barn har det vanskeligt med autoriteter
  • At dit barn er ked af at gå i skole eller børnehave
  • At dit barn føler sig ensom eller mobbet
  • At du som forælder føler dig magtesløs overfor de problemer, dit barn har
  • At du som forælder ikke kender og bruger de ressourcer, du har
  • At dit barn ofte kommer i konflikt/slås med sine søskende eller venner

Sådan kan man starte på Familieskolen i Gladsaxe

Hvis dit barn går i en af Gladsaxe kommunes folkeskoler, privat skoler eller børnehaver, henvender du dig til Familieafdelingen og taler med barnets rådgiver. Familiens rådgiver foretager en § 50 undersøgelse, som danner grundlag for familiens forløb på Familieskolen.

Familieskolen i Gladsaxe er åben alle dage mellem 8.00 og 15.00 og kan kontaktes på tlf.: 39574914 eller familieskolen@gladsaxe.dk.

 

Kontakt

Familieskolen

Gammelmosevej 51F
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 39 57 49 14
familieskolen@gladsaxe.dk

Tilbud til udsatte børn, unge og familier